Een gezonde, levende bodem is de basis

voor al het leven op Aarde om te floreren

Ons Verhaal

We hebben een liefde voor planten en voor de Aarde. Een gezonde aarde levert gezonde planten op. De mineralen en voedingsstoffen die aanwezig zijn in de bodem worden opgenomen door de planten en getransformeerd in nieuwe bladeren, takken, bloemen en vruchten. Wanneer we een (deel van een) plant tot ons nemen, nemen indirect de voedingsstoffen die door de plant zijn opgenomen tot ons. Deze worden in ons lichaam omgezet tot voeding voor ons lichaam en onze geest. 
Daarom dragen we graag zorg voor de aarde, zoals we ook voor ons eigen lichaam zouden zorgen: door de bodem te voorzien van gezonde, organische voedingsbronnen en door een gezonde omgeving te creëren waarin deze voedingsstoffen gemobiliseerd kunnen worden zodat ze opneembaar zijn voor de plant.

Door samen te werken met microben zoals bepaalde bacteriën en schimmels en door enkel organische voedingsstoffen te selecteren, bootsen we na wat de natuur het beste doet: een levend netwerk creëren. Een netwerk dat het leven boven de grond verbindt met het leven in de bodem. Waarin alle organismen samenwerken, elkaar helpen groeien, balanceren en gedijen.

Active Earth Manifest

De Actieve Aarde is de co-creatie tussen de organismen
onder de grond en boven de grond.
Het bodemleven is een actief netwerk
dat wordt gevormd door intelligente organismen die allemaal met elkaar verbonden zijn,
in symbiose samenwerken en voedingsstoffen uitwisselen.
Zij creëren de gezonde omstandigheden
waarin al het leven op Aarde zich optimaal kan ontwikkelen.

Een gezond bodemleven is de basis
voor de actieve evolutie van al het leven op Aarde
om te floreren in harmonie, balans,
en in symbiose met elkaar samen.